QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?

Quy Hoach 1 500 La Gi

1. Quy hoạch 1/500 là gì?

Căn cứ vào khoản 2, Điều 11 và khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng đã đưa ra quy định rất cụ thể về quy hoạch chi tiết cho các công trình xây dựng ở các khu đô thị với 2 loại. Cụ thể phân loại như sau:

  • Quy hoạch chi tiết 1/2000.

  • Quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo đó, quy hoạch 1/500 thường được nhiều nhà đầu tư và giới chuyên môn về đất đai gọi là quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500. Quy hoạch 1/500 là sự cụ thể hóa các hạng mục công trình được quy hoạch theo phân khu rõ ràng hoặc chung chung.

Bên cạnh đó quy hoạch 1/500 có thể hiểu là tên gọi của bản đồ khu quy hoạch, loại bản đồ này là cơ sở để xác định mốc lộ giới khu vực được quy hoạch và cũng là căn cứ để kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giải tỏa đền bù…. Có thể nói, quy hoạch 1/500 là tiền đề để lập các dự án đầu tư xây dựng. Bản đồ quy hoạch 1/500 này thể hiện rõ cách phân bổ của các cơ sở hạ tầng và vai trò cũng như tính chất của khu đô thị.

2. Ý nghĩa của quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 phải được gắn liền với một chủ thể nhất định như: Dự án đầu tư, công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp… Nó cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho dự án hoặc công trình chuẩn bị được thực hiện.

Bản đồ quy hoạch 1/500 là bản vẽ có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng:

– Giúp xác định đúng vị trí và khu vực ranh giới công trình xây dựng.

– Là cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép xây dựng cho dự án hoặc cơ sở để làm hồ sơ xây dựng.

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 nhằm giúp các nhà đầu tư xác định rõ được mục tiêu, định hướng giao thông và hạ tầng khu đô thị. Bản đồ có thể xác định được các mốc lộ giới trong việc phân chia từng khu vực để phát triển cơ sở hạ tầng một cách rõ ràng và chính xác nhất. Ngoài ra, bản đồ còn là cơ sở để xác định mục tiêu và hướng phát triển dự án của chủ đầu tư với các khu quy hoạch.

Loại bản đồ quy hoạch này bắt buộc phải có đối với những dự án có diện tích mặt bằng từ 2ha, 5ha trở lên. Mặc dù bản đồ là căn cứ để xác định khu quy hoạch nhưng đây không phải là cơ sở để thực hiện thủ tục giao, nhận đất.

3. Trình tự lập khu quy hoạch 1/500 là gì?

Bản quy hoạch 1/500 được lập dựa trên bản quy hoạch 1/2000, nhằm phù hợp với định hướng phát triển của xã hội. Trình tự lập cụ thể như sau:

– Tờ trình đề nghị thẩm định bản quy hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để cấp có thể quyền xem xét việc phê duyệt bản quy hoạch đã được thực hiện.

– Phê duyệt từ phía chủ thể thực hiện dự án (chủ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức bất kỳ) lập bản quy hoạch xây dựng. Việc thực hiện dự án được hay không đều phụ thuộc rất lớn vào họ. Vì thế, bản quy hoạch được phê duyệt để khẳng định tiềm năng phát triển dự án từ phía các đơn vị đó.

– Các văn bản có nội thông tin, tài liệu về việc quy hoạch dự án cho cấp có thẩm quyền xem xét. Các văn bản đó đều phải có giá trị pháp lý khi được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

– Văn bản công nhận đơn vị đấu thầu xây dựng dự án là chủ đầu tư hoặc chứng nhận việc đầu tư dự án từ cơ quan có thẩm quyền đang còn giá trị hiệu lực.

– Đưa ra các bản thuyết trình về việc thực hiện quy hoạch 1/500 hoặc 1/2000, các bản vẽ khác được thực hiện đính kèm với bản vẽ chính của dự án. Bản vẽ thống kê thu nhỏ trên khổ giấy A3, các loại chú thích, phụ lục đi kèm để người đọc có thể hình dung một cách cụ thể.

– Bản đồ thể hiện ranh giới hành chính của dự án, lô đất, công trình chuẩn bị xây dựng.

– Phân chia phạm vi cụ thể khi thực hiện bản quy hoạch chi tiết 1/500.

– Dự thảo về nhiệm vụ cần thực hiện đối với bản quy hoạch chi tiết 1/500 khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi thực hiện đầy đủ các yếu tố nêu trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đưa ra quyết định phê duyệt bản quy hoạch 1/500. Căn cứ vào đó, các đơn vị sẽ tiến hành các hoạt động tiếp theo đối với dự án một cách dễ dàng và thuận lợi.

4. Tìm hiểu về cơ sở phê duyệt quy hoạch 1/500 là gì?

Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 là đồ án tổng mặt bằng của khu quy hoạch của các dự án xây dựng, được mô tả một cách chi tiết các công trình xây dựng trên mặt đất. Căn cứ trên bản đồ để phân chia mốc lộ giới và vị trí phân lô, xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất.

Điều này yêu cầu đưa ra bản thiết kế tổng thể:

– Vị trí từng khu vực ,công trình và phân lô cụ thể.

– Mật độ dân số dự kiến cho từng khu vực và toàn bộ dự án.

– Cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

– Quyền sở hữu đất và nguyên tắc thiết kế không gian.

Cơ quan phê duyệt quy hoạch 1/500 bao gồm:

– Bộ xây dựng: Phê duyệt đồ án đối với quy hoạch được cấp phép của thủ tướng chính phủ.

– Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đồ án đối với khu quy hoạch được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép.

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt khu quy hoạch đối với dự án được thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân huyện.

5. Điều kiện để phê duyệt quy hoạch 1/500 là gì?

Điều kiện cơ bản để quy hoạch 1/500 là những dự án và công trình có quy mô xây dựng trên 2ha, 5ha. Các đơn vị đấu thầu dự án phải đầy đủ các chứng nhận đủ điều kiện tham gia dự án. Trình bày rõ ràng văn bản đính kèm với bản vẽ thống kê và chú thích đi kèm. Đồng thời, đơn vị đấu thầu phải chuẩn bị bản đồ chỉ rõ ranh giới của các lô đất đang chuẩn bị xây dựng.

QUY HOẠCH 1/2000 LÀ GÌ?

QUY HOẠCH 1/2000 LÀ GÌ?

Thông tin liên hệ: 

Hotline: 0906149978 – Trường Thành 

5/5 - (100 bình chọn)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *