Opal Skyline – biểu tượng kiến trúc của Thành phố Thuận An

Tiếp tục theo đuổi phong cách kiến trúc hiện đại của dòng sản phẩm Opal....