Hơn 1.000 người trải nghiệm thực tế, Gem Sky World tiếp tục “nóng lên”

GEM SKY WORLD Vào cuối tuần qua, hơn 1.000 người đến từ các đại lý,...