QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?

1. Quy hoạch 1/500 là gì? Căn cứ vào khoản 2, Điều 11 và khoản 2, Điều 24 của Luật Xây dựng đã đưa ra quy định rất cụ thể về quy hoạch chi tiết cho các công trình xây dựng ở các khu đô thị với 2 loại. Cụ thể phân loại như sau: Quy hoạch … Đọc tiếp QUY HOẠCH 1/500 LÀ GÌ?