QUY HOẠCH 1/2000 LÀ GÌ?

1/ Quy hoạch 1/2000 là gì? Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 là bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, quy hoạch giao thông, sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật cơ điện. Sau khi quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/2000 được phê … Đọc tiếp QUY HOẠCH 1/2000 LÀ GÌ?