10204
– m2 –
Đất toàn khu
163623
– m2 –
Sàn xây dựng
404
– căn –
1 phòng ngủ
946
– căn –
2 phòng ngủ
156
– căn –
3 phòng ngủ
24
– căn –
Shophouse

VỊ TRÍ ĐỘC TÔN

Rate this page